Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky


Marec – mesiac knihy

Pri príležitosti Mesiaca knihy 2014 sme okrem tradičných aktivít absolvovali niekoľko zaujímavých podujatí v Galérii umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch. Zúčastnili sme sa tematickej výstavy, zameranej na grafické umenie a jeho techniky v období 15. -17. storočia s dôrazom na stredoeurópsku grafickú tvorbu oblastí Nizozemska, Nemecka, Flámska, Talianska a Francúzska. Študenti mali možnosť vidieť 66 kusov novotlačí pôvodných grafických originálov.

Výstava ponúka rozmanitosť jednotlivých grafík, ktoré čerpajú námety z Biblie či mytológie, alebo sú zamerané na alegorické scény a prírodné scenérie. Na základe odbornej prednášky kurátora galérie Andreja Laura sa študenti pútavou formou mohli dozvedieť o zmenách, ktoré sa udiali v oblasti vývinu grafiky od neskorogotického obdobia, cez renesanciu, manierizmus až po barok.