Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky


SOČ na našej škole

SOČŠkolské kolo SOČ na našej škole prebehlo 19. 02. 2014. Odprezentované boli 4 práce, z toho 2 práce boli z odboru zdravotníctvo a 2 práce z odboru biológia. Na ich spracovaní sa podieľalo 6 žiakov III. ročníka pod dohľadom školiteľov, konzultantov a koordinátora. Práce boli tematicky i metodicky dobre spracované a všetky postúpili do krajského kola.

FOTO

Krajské kolo sa uskutočnilo 31. 03. 2014 v Nitre. V krajskom kole sa najlepšie – na 4. mieste, umiestnila práca „Riziká užívania energetických nápojov“ spracovaná žiačkami Romanou Janigárovou a Vivien Ostatníkovou z III. ZAB triedy, pod vedením Mgr. Zuzany Bystrickej. K výbornému 4. miestu z pomedzi 15 prác v odbore biológia našim žiačkam blahoželáme.

Zapojenie žiakov našej školy do SOČ v školskom roku 2014/2014 a témy prác uvádza nasledovná tabuľka:

Meno žiaka Téma Školiteľ Odbor
Marek Patrik Hyperbarická oxygenoterapia PhDr. A. Dobsonyová Zdravotníctvo
Szívová Bianka
Baltazárová Dominika
Alkoholizmus u dospievajúcich PhDr. A. Pukšová Zdravotníctvo
Švecová Martina Význam spánku Doc. PhDr. M. Jankechová PhD. Biológia
Jenigárová Romana
Ostatníková Vivien
Riziká užívania energetických nápojov u mládeže Mgr. Z. Bystrická Biológia