Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky


Comenius eTwinning - Kontaktný medzinárodný seminár pre učiteľov stredných odborných škôl

logo eTwinningNa základe výzvy Národnej služby pre elektronickú spoluprácu škôl Žilinskej univerzity v Žiline bol náš kolega a učiteľ anglického jazyka PaedDr. Jozef Filo vybraný ako zástupca slovenskej strany participovať na kontaktnom seminári pre učiteľov stredných odborných škôl v Poľsku. Seminár sa konal v čase letných prázdnin, pričom na seminári mali zastúpenie aj iné zahraničné krajiny, konkrétne Česká republika, Francúzsko, Nemecko, Litva, Lotyšsko, Poľsko a Portugalsko. Cieľom seminára bolo oboznámiť účastníkov s problematikou medzinárodných projektov Comenius eTwinning, pričom hlavný dôraz sa kládol na praktickú zložku prípravy, realizácie a administrácie projektov eTwinning.

Výsledkom takéhoto typu pracovného stretnutia bol podaný a Národnou agentúrou úspešne schválený medzinárodný projekt pod názvom „Život a aktivity našej školy počas školského roka“, ktorý sa bude v školskom roku 2013/2014 realizovať v spolupráci so zahraničnými partnermi z Poľska, Portugalska a Litvy. Na samotnej realizácii projektu sa zúčastnia žiaci III. ZAA triedy pod vedením projektového manažéra PaedDr. Jozefa Fila.