Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky


„Hovor o tom ... alebo ako byť psychicky v pohode?“

sd dusevneho zdraviaDňa 10. októbra 2013 si žiaci I. ročníka našej školy pripomenuli Svetový deň duševného zdravia účasťou na preventívnom podujatí pod názvom „Hovor o tom ... alebo ako byť psychicky v pohode?“, ktoré na škole pripravili a zrealizovali vyučujúce PaedDr. Švecová a Doc. PhDr. Jankechová, PhD. Jeho cieľom bolo formovať pozitívne a zodpovedné postoje adolescentov k vlastnému zdraviu, s dôrazom na psychické zdravie, poukázať na význam psychohygieny v starostlivosti o duševné zdravie, sprostredkovať základné poznatky o psychických poruchách vyskytujúcich sa v adolescentnom veku, poukázať na problémy duševne chorých ľudí v spoločnosti, atď. Prostredníctvom prednášky spojenej s prezentáciou, skupinovej práce a diskusie mali žiaci možnosť nielen získať nové poznatky z danej problematiky, ale sa taktiež aktívne zapojiť a konfrontovať vlastné názory a stanoviská.

FOTO