Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky


„Starajúc sa o šťastie druhých, nachádzame vlastné šťastie ...“

Aj tento školský rok sme zapojení do projektu Náš spolužiak z ..., ktorý realizuje MŠ SR v spolupráci s VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave. Náš adoptovaný chlapec sa volá Tankiso Rantoa a žije v Detskom domove sv. Cecílie v Lesothe. Sponzorský príspevok na jeho na ročné školné, dopravu a školské pomôcky chceme získať vlastnými aktivitami.

Na začiatok naša žiacka školská rada zorganizovala besedu na tému Adopcia na diaľku. Pozvanie prijali vzácni hostia, a to prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., prorektor VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave pre humanitárne projekty a zahraničie, ktorý mal prednášku na tému „Infekčné choroby v Afrike“.

Ďalším hosťom bola Mgr. Art. Martina Bencová Utešená, PhD., predsedníčka Občianskeho združenia Dvojfarebný svet, ktorá nám porozprávala o našom adoptovanom chlapcovi a ukázala nám aktuálne fotky z jeho života.

Foto

Tretím hosťom bol Mgr. Miroslav Mariš, dobrovoľník, ktorý sa práve vrátil z trojmesačného pobytu v Keni a zaujímavou formou sa s nami podelil o zážitky a skúsenosti práce dobrovoľníka v Afrike.

Vďaka tejto zaujímavej besede členovia žiackej školskej rady ešte s väčším elánom naplánovali vlastné aktivity, prostredníctvom ktorých získajú sponzorský príspevok.

ŽŠR pri SZŠ-EK Nové Zámky

Foto