Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky


Záložka do knihy spája slovenské školy

international school library monthSlovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2013 2. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy.

Medzinárodný mesiac školských knižníc vyhlásil v roku 2008 James Henri, prezident Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva, pri príležitosti 10. výročia Medzinárodného dňa školských knižníc.

Cieľom celoslovenského projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou. Výmenu záložiek mohli školy využiť k nadviazaniu vzájomnej spolupráce, kontaktov alebo poznávaniu života žiakov v rôznych kútov Slovenska. Našou partnerskou školou sa stala Stredná zdravotnícka škola Sv. Františka z Assissi. Pre partnerskú školu sme vyrobili 29 ks záložiek, ktoré sme im poslali poštou. Do projektu sa zapojili žiaci I., II. a III. ročníkov.