Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky


Medzinárodný deň školských knižníc

28. septembra 2013

Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc naša školská knižnica usporiadala rôzne aktivity pre žiakov I. a II. ročníkov. V rámci aktivity „Naša školská knižnica“ sa žiaci dozvedeli viac informácií o fungovaní knižnice a možnostiach jej využitia v rámci štúdia i mimo neho. „Knihy, ktoré nás zaujali“ – v rámci tejto aktivity si žiačky I. ZAA triedy a III. ZAA triedy pripravili prezentácie kníh rôznych žánrov, ktoré ich zaujali. Ďalšie dve aktivity spolu súviseli. Žiaci pracovali so svojou obľúbenou knihou. Najskôr v IKT učebniach pomocou internetu vyhľadávali informácie o autorovi a diele a vytvorili profil autora a následne v krátkosti v rámci jednotlivých tried predstavili svojho obľúbeného autora a jeho dielo a čítali ukážky pre spolužiakov. Nakoniec žiaci v triedach vytvárali ilustrácie prezentovaných kníh. Ich práce budú vystavené v priestoroch školy.