Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky


"Pomohli sme masážami"

MasážVeľká vďaka patrí našim spolužiačkam zo IV. MAS triedy, ktoré dňa 13. novembra 2013 zrealizovali masáže za symbolické 1 € pre pedagogických i nepedagogických zamestnancov našej školy.

Touto aktivitou sme odštartovali v rámci projektu Náš spolužiak z ... maratón rôznych akcií, ktorými sa pričiníme o to, aby sme pomohli nášmu adoptovanému chlapcovi úhradou jednoročného školného na školské pomôcky a dopravu. Tankinso Rantoa je sirota, pochádza z afrického štátu Lesotho, kde žije v Detskom domove sv. Cecílie.

Vyzbierali sme 57 €.

Veľmi pekne ďakujeme všetkým 21 zamestnancom školy, ktorí sa zapojili do tejto aktivity.

Michaela Fülöpová
predsedníčka ŽŠR