Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky


Týždeň vedy a techniky

Týždeň vedy a technikyTýždeň vedy a techniky na Slovensku je organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR, Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Naša škola si tieto významné dni pripomenula na hodinách fyziky, chémie a matematiky a oboznámila žiakov, že veda a technika je neoddeliteľnou súčasťou života každého občana. Cieľom bolo tiež zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí mladých ľudí, popularizovať, prezentovať ich, a vzbudiť záujem študentov o štúdium vedeckých a technických disciplín.