Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky


eTwinning online projektové stretnutie žiakov

projekt "Život našej školy počas školského roka"

eTwinningDňa 24. 11. 2013 sa prvý raz konalo stretnutie partnerov eTwinningového projektu vo virtuálnom priestore eTwinning Chat Room. Spoločné stretnutie si za svoj cieľ kládlo stretnúť sa v reálnom čase na jednom určenom mieste. Univerzálnym komunikačným jazykom bol anglický jazyk. Toto stretnutie bolo realizované ako súčasť plánovaných aktivít projektu. V rámci online komunikácie mali účastníci možnosť verejne alebo súkromne predstaviť samých seba, klásť si úvodné zoznamovacie otázky, predstaviť svoju školu, odbor, ktorý študujú a v neposlednom rade si vymeniť aj osobné informácie o rodine, svojich záľubách a spôsobe práce na projekte. Žiaci si vymenili informácie o svojich doteraz vytvorených a publikovaných projektových prezentáciách. Stretnutie zhodnotili ako veľmi užitočnú metódu na zdokonalenie sa v anglickom jazyku a spoločne si dohodli ďalšie online stretnutie, kde budú spoločne diskutovať na tému: “Tvorba elektronického časopisu”. O ďalších zrealizovaných aktivitách a výstupoch z projektu Vás budeme aj naďalej informovať.

PaedDr. Filo, PaedDr. Sádovská