Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Môj prvý eTwinning projekt, bezplatný webinár 18. 5. 2021

eTwinning projekt

 

Projekt Generation Bridge - More Understanding People in a Happy and Supporting Community

eTwinningProjekt Generation Bridge - More Understanding People in a Happy and Supporting Community – (Generačný most – viac vnímaví ľudia v šťastnej a podporujúcej komunite – potvrdenie o registrácii) je určený pre žiakov stredných škôl a ich rodičov/starých rodičov. Pomocou nášho štvormesačného projektu chceme mladých a starších ľudí k sebe viacej priblížiť, aby sa zameriavali na aktivity, ktoré ich zbližujú, a nie rozdeľujú. Nielenže to podporí ich vzájomné porozumenie, ale aj sa lepšie spoznajú, utužia komunitného ducha. Žiaci aj rodičia/starí rodičia si zlepšia prácu s IKT, naučia sa nové jazykové prostriedky v anglickom jazyku, budú rozvíjať svoje talenty a celkovú pohodu, ktorá zo spoločného zmysluplne stráveného času jednoznačne vyplýva. Zlepší sa aj spolupráca školy s rodičmi/starými rodičmi, ktorí budú súčasťou procesu učenia sa. Do projektu sú zapojené tri krajiny – Slovensko, Chorvátsko a Moldavská republika. Tešíme sa na spoluprácu, nové priateľstvá, poznatky a hlavne zmysluplne strávený čas.
 
PaedDr. Erika Čvirik Kárpáty
koordinátorka projektu

Discover Europe – Objav Európu

eTwinningJe to názov projektu v rámci programu eTwinning, do ktorého sme sa zapojili v školskom roku 2020/2021 (potvrdenie o registrácii).

Cieľom projektu je predstaviť študentom nádherné a málo známe geografické a historické miesta v rôznych krajinách Európy.

Študenti začnú projekt krátkou prezentáciou o svojom rodnom meste a o jeho zaujímavostiach. Následne každý mesiac bude venovaný inej téme, napríklad historickým pamiatkam a zaujímavým miestam, lesom, horám, vodstvu, riekam a jazerám, skalám a jaskyniam.

Mladí ľudia, zapojení do tohto projektu, tak spoznajú rôzne miesta. Na konci projektu vytvoria vo svojej škole malý zelený kútik, prinesú tak do školy malú časť krás prírody a vytvoria e-knihu pod názvom ´European Tourist Guide´ – „Európsky turistický sprievodca“ s najkrajšími fotografiami z projektu.

Od práce v projekte očakávame zlepšenie jazykových kompetencií, komunikačných schopností pri písaní, gramatike a hovorení v anglickom slovníku a tiež rozvoj prezentačných schopností študentov, rozvoj zručností pre tvorbu prezentácií a videí, a práce s rôznymi aplikáciami a novými technológiami. Prínos vidíme aj v rozšírení vedomostí o prírodné zaujímavosti krajín Európy a zvýšení záujmu o ochranu prírody ako aj v nadviazaní kamarátskych vzťahov s rovesníkmi z rôznych krajín Európy.

Do projektu sa zapojilo 16 účastníckych škôl zo 6 európskych krajín.

PaedDr. Alena Sádovská
koordinátorka projektu