Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

VI. školský ples

Ples31. januára 2019 sme po prvýkrát plesali v nádherne ozdobených priestoroch Domu Matice slovenskej v Nových Zámkoch. Aspoň na chvíľu sme v opojení hudby, súťaží a zábavy zabudli na každodenné starosti a povinnosti. Žiacka školská rada usporiadala v poradí už VI. školský ples.

Tento rok sa nám o krásne otvorenie postaral mažoretkový súbor CRYSTAL, ktorému sa aj touto cestou chceme veľmi pekne poďakovať. Menej krásne vystúpenie predviedol aj súbor LATINO & STANDARD DANCE. Osobitne by sme sa chceli poďakovať našim žiačkam Jázmin Matyó a Veronike Simonicsovej, ktoré sa postarali o tieto kultúrne zážitky.

Moderátorky večera: Natália Orelová, Hanka Juríková a Erika Vojtelová nás oboznámili s programom a uviedli našich úžasných účinkujúcich, ktorí sa nám postarali o krásny kultúrny zážitok – Veroniku Bednárikovú, Jozefa Zubaja, Barborku Jakubecovú, Viktóriu Váczi a Simonku Mirtovú.

Po krátkom hudobno-tanečnom programe nám svoj tanečný talent predviedli všetci pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci našej školy v učiteľskom tanci. Dokázali nám, že aj tanec im ide na výbornú.

Po tomto tanci sme sa všetci v dobrej nálade rozbehli na parket a mohlo začať prvé tanečné kolo. Do tanca nám hral DJ Karol Cvik.

Po večeri, ktorá bola mimochodom veľmi chutná, nasledovali súťaže, pri ktorých sme sa príjemne zabavili. Súťažiam sa nevyhli ani učitelia, ktorým za to pekne ďakujeme.

I tento rok bolo o občerstvenie postarané. O 22.00 hod. sme začali žrebovať výherné čísla z tomboly, ktorá bola aj tento rok štedrá. Niektorí boli s výhrami spokojní, iní mali toho šťastia menej , no napriek tomu sme dobrú náladu nestrácali. Na parkete sme sa zabávali do rána.

Dúfame, že sa všetci cítili dobre, že sme každému aspoň v niečom vyhoveli a že zostaneme tejto tradícii školského plesu verní. Veríme, že i budúci rok sa nám podarí zorganizovať ďalší ročník a že sa aspoň v takomto počte stretneme.

Chcela by som sa poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na organizácii plesu. Menovite by som chcela poďakovať pani riaditeľke, ktorá nám ples odsúhlasila, pani zástupkyni Ing. Ferusovej, ktorá túto tradíciu na škole začala, pani Mgr. Trencsikovej za veľkú pomoc pri organizácii a nádhernú výzdobu, žiakom zo ŽŠR i mimo ŽŠR, ktorí nám veľmi pomohli pri organizácii i výzdobe, Domu Matice slovenskej v Nových Zámkoch za priestory, všetkým učiteľom i žiakom za sponzorské dary do tomboly, Gastro Domu, firme Eton, kuchárom, cukrárkam a všetkým, ktorí ste prišli na ples, pretože Vaša spokojnosť je našou radosťou a hnacím motorom.

Ďakujem.

FOTO

PaedDr. Monika Bednárová