Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Mobilitná stáž Erasmus+ v Londýne - schválená

Program Erasmus+ zlepšuje kvalitu odborného vzdelávania a prípravy v celej Európe prostredníctvom absolvovania zahraničných stáží. Naša škola podala mobilitný projekt s názvom „Odborná stáž zdravotníckych asistentov ako príprava pre európsky trh práce“, ktorý nám SAAIC – Národná agentúra schválila na školský rok 2019/2020. Vybraní žiaci sa zúčastnia pracovnej stáže v Londýne, kde budú vykonávať povolanie zdravotníckeho asistenta v domoch ošetrovateľskej starostlivosti v termíne od 12.4.2020 – 25.4.2020.

Žiaci sa môžu prihlásiť prostredníctvom prihlášky (PRIHLÁŠKA ŽIAKA na projekt ERASMUS+) do 15.9.2019.

Prihlášku v tlačenej podobe je potrebné odovzdať učiteľom: PaedDr. Erike Čvirik Kárpáty, PhDr. Ľubici Vankovej, PhD..