Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

OSLAVY

70. výročia založenia školy

Dňa 26. októbra 2015 od 9:00 do 13:00 boli brány školy otvorené pre bývalých zamestnancov, žiakov a súčasných rodičov školy.

Videli ste:

 • ako sa zmenilo vyučovanie na škole,
 • ako sa učí dnes matematika, chémia, základy ošetrovania a asistencie metódou CLIL, ...,
 • ako pracuje Vaše dieťa na vyučovacej hodine.

Zistili ste:

 • kto ešte z učiteľov je na škole,
 • kto z Vašich bývalých spolužiakov teraz učí na svojej „alma mater“?

Program:
od 14:30 - triedne zasadnutia OZ ZRP SZŠ
od 16:00 - program „Per partes ad successum“ (Po častiach k úspechu) v Dome kultúry sa uskutočnil pre súčasných aj bývalých žiakov, rodičov a zamestnancov školy. Program pre Vás pripravili žiaci našej školy.

Dňa 27. októbra od 17:00 sa konala Slávnostná akadémia pre pozvaných hostí, s ktorými škola dlhodobo spolupracuje.

Dňa 28. októbra od 9:30 sa konala Odborná konferencia pre manažment a učiteľov stredných zdravotníckych škôl z celého Slovenska.

Témy konferencie:

 1. Tak toto musíte vedieť! Alebo čo musíte vedieť odhaliť vo vašich zamestnancoch (a kedy?)
  • Manažérska (a exekutívna) funkcia vedenia školy
  • doc. RNDr. Peter Bero, PhD.
 2. Neverbálna komunikácia  v zdravotníckej škole
  • doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc.
 3. Implementácia  konceptu  Bazálnej stimulácie® do vyučovania odborných premetov na SZŠ
  • PhDr. Karolína Friedlová

Ďakujeme, že ste s nami oslávili 70. výročie založenia školy!

Prezentácia k programu