Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Aktivity

Deň zdravej výživy

Deň zdravej výživyZ príležitosti Medzinárodného dňa potravín sa na našej škole tradične organizuje Deň zdravej výživy. Aktivita sa uskutočnila 27. októbra 2017 a bola určená žiakom prvých ročníkov.

Tento rok bol ústrednou témou vplyv výživy na zdravie pokožky. Cieľom bolo poukázať na dôležitosť vnútornej výživy na pokožku a ukázať žiakom potraviny, z ktorých si môžu vyrobiť prírodné pleťové masky.

Čítať ďalej...

„Deň prevencie kardiovaskulárnych ochorení“

Deň prevencie kardiovaskulárnych ochoreníPri príležitosti I. ročníka klobáskového festivalu v Podhájskej sa dňa 13. 10. 2017 žiaci IV. ZAS triedy zúčastnili preventívnej aktivity zameranej, na prevenciu kardiovaskulárnych ochorení. Súčasťou aktivity bolo meranie tlaku krvi, orientačné vyšetrenie cholesterolu, hladiny cukru krvi a rozloženie tuku v organizme pre širokú verejnosť. Následne boli pre verejnosť poskytnuté letáky zamerané na prevenciu srdcovo-cievnych ochorení.

Európsky deň športu

#BEACTIVEV rámci projektu Európsky týždeň športu sa dňa 14. 09. 2017 na našej škole uskutočnil športový deň. Na školskom dvore si žiaci zmerali sily vo florbale a volejbale. V telocvični a v miestnosti RRC si dobrovoľníci z každej triedy mohli vyskúšať a zacvičiť cvičenia zamerané na posilnenie centrálneho pletenca. V učebni anatómie boli prednášky a diskusie o zdravom životnom štýle. Študentom sme priblížili „Zdravý tanier“ a potrebu zmeniť stravovacie návyky ako prevenciu obezity a zdravotných ťažkostí. V rámci diskusie sme urobili anketu na otázku „Koľko sa hýbu naši žiaci?“ Výsledky si môžete pozrieť v grafe.

Čítať ďalej...

Zdravý životný štýl aj po šesťdesiatke...

Mgr. Gabriela KuklišováTáto aktivita sa realizovala v rámci Národného akčného plánu boja proti obezite dňa 12. 9. 2017.

Naša škola zorganizovala preventívnu akciu zameranú na prevenciu kardiovaskulárnych ochorení v spolupráci s klubom dôchodcov v Rastislaviciach, ktorého predsedníčkou je naša bývalá zástupkyňa školy Mgr. Gabriela Kuklišová.

Čítať ďalej...