Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Prihlášky

Prihláška na špecializačný študijný program Starostlivosť o seniorov:
Starostlivosť o seniorov (doc) / Starostlivosť o seniorov (pdf)

 

Prihláška na externé štúdium v odbore sanitár:
1-ročné štúdium sanitár (doc)
1-ročné štúdium sanitár (pdf)

Prihláška na externé štúdium v odbore zdravotnícky asistent:
2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium zdravotnícky asistent (doc)
2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium zdravotnícky asistent (pdf)

Prihláška na externé štúdium v odbore masér:
2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium masér (doc)
2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium masér (pdf)