Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Prihlášky

Prihláška na špecializačný študijný program Starostlivosť o seniorov:
Starostlivosť o seniorov (doc) / Starostlivosť o seniorov (pdf)

 

Prihláška na externé štúdium v odbore sanitár:
1-ročné štúdium sanitár (doc)
1-ročné štúdium sanitár (pdf)

Prihláška na externé štúdium v odbore zdravotnícky asistent:
2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium zdravotnícky asistent (doc)
2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium zdravotnícky asistent (pdf)

Prihláška na externé štúdium v odbore masér:
2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium masér (doc)
2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium masér (pdf)

 

Dôležité informácie:

  • prihlášku treba dať potvrdiť lekárovi – o zdravotnej spôsobilosti vykonávať zdravotnícke povolanie;
  • vyplniť všetky osobné údaje na prihláške a spolu s prílohami uvedenými dolu na prihláške treba zaslať na adresu školy alebo priniesť osobne na sekretariát do 31. mája;
  • prihlásiť sa nedá cez email;
  • ak prihláška nebude vyplnená lekárom alebo nebude doložená niektorá z uvedených príloh, nezaradíme uchádzača do prijímacieho konania;
  • kritériá budú zverejnené najneskôr do 20. mája;
  • zápis uchádzačov sa uskutoční v druhej polovici júna;
  • štúdium prebieha spravidla v čase od 7:00 do 15:00 dva dni v týždni (podľa aktuálneho rozvrhu);
  • na základe Vyhlášky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení, podľa § 5 ods. 1 c) a § 7 ods. 2 e), podliehajú povinnému očkovaniu proti vírusovému zápalu pečene typu B žiaci stredných zdravotníckych škôl tak, aby pri nástupe na praktické vyučovanie mali podané najmenej dve dávky očkovacej látky – z toho vyplýva, že v septembri pri nástupe do školy treba priniesť potvrdenie od lekára o očkovaní (alebo očkovací preukaz);
  • ďalšie informácie na tel. č.: 035/6400 872 sekretariát