Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

V školskom roku 2020/2021 otvárame tieto odbory

Denné štúdium

Študijné odbory:

 • 5361 M praktická sestra - 4-ročné štúdium pre absolventov ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským a s vyučovacím jazykom maďarským
   
 • 5370 M masér - 4-ročné štúdium pre absolventov ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským
   

Externé štúdium

Učebný odbor:

 • 5371 H sanitár:
  • 1-ročné štúdium pre absolventov strednej školy (výučný list alebo maturitné vysvedčenie);
  • na základe vyhlášky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení, podľa § 5 ods. 1 c) a § 7 ods. 2 e) v znení neskorších predpisov, podliehajú povinnému očkovaniu proti vírusovému zápalu pečene typu B žiaci stredných zdravotníckych škôl tak, aby pri nástupe na praktické vyučovanie mali podané najmenej dve dávky očkovacej látky – z toho vyplýva, že v septembri pri nástupe do školy treba priniesť potvrdenie od lekára o očkovaní (alebo očkovací preukaz);
  • vyučujú sa len odborné predmety;
  • štúdium končí záverečnou skúškou;

Študijné odbory:

 • 5361 N praktická sestra:
  • 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium – pre absolventov strednej školy s maturitnou skúškou;
  • na základe vyhlášky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení, podľa § 5 ods. 1 c) a § 7 ods. 2 e) v znení neskorších predpisov, podliehajú povinnému očkovaniu proti vírusovému zápalu pečene typu B žiaci stredných zdravotníckych škôl tak, aby pri nástupe na praktické vyučovanie mali podané najmenej dve dávky očkovacej látky – z toho vyplýva, že v septembri pri nástupe do školy treba priniesť potvrdenie od lekára o očkovaní (alebo očkovací preukaz);
  • vyučujú sa len odborné predmety;
  • štúdium končí maturitnou skúškou z odborných predmetov;
 • 5370 N masér:
  • 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium – pre absolventov strednej školy s maturitnou skúškou;
  • talentové skúšky sa budú konať dňa 27. 08. 2020;
  • vyučujú sa len odborné predmety;
  • štúdium končí maturitnou skúškou z odborných predmetov;

Dôležité informácie k externému štúdiu:

 • na prihláške je potrebné vyplniť všetky osobné údaje a spolu s prílohami uvedenými dolu na prihláške treba zaslať na adresu školy alebo priniesť na sekretariát do 29. mája, tí ktorí neboli prijatí na štúdium na VŠ majú možnosť podať prihlášku do 29. júla;
 • prihlášku treba dať potvrdiť lekárovi – o zdravotnej spôsobilosti vykonávať zdravotnícke povolanie;
 • ak prihláška nebude vyplnená lekárom alebo nebude doložená niektorá z uvedených príloh, nezaradíme uchádzača do prijímacieho konania;
 • kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium budú zverejnené najneskôr do 22. mája;
 • štúdium prebieha spravidla v čase od 7:00 do 15:00 dva dni v týždni – nie cez víkend (podľa aktuálneho rozvrhu);
 • prihlásiť sa nedá cez email;
 • ďalšie informácie na tel. č.: 035/6400 872 sekretariát.