Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Študijné odbory a učebný odbor

Denné štúdium

Študijné odbory:

 • 5356 M zdravotnícky asistent - 4-ročné štúdium pre absolventov ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským a s vyučovacím jazykom maďarským
   
 • 5370 M masér - 4-ročné štúdium pre absolventov ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským
   

Externé štúdium

Učebný odbor:

 • 5371 H sanitár:
  • 1-ročné štúdium pre absolventov strednej školy (výučný list/maturitné vysvedčenie);
  • vyplniť všetky osobné údaje na prihláške a spolu s prílohami uvedenými dolu na prihláške treba zaslať na adresu školy alebo priniesť na sekretariát do 28. augusta;
  • na základe vyhlášky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení, podľa § 5 ods. 1 c) a § 7 ods. 2 e) v znení neskorších predpisov, podliehajú povinnému očkovaniu proti vírusovému zápalu pečene typu B žiaci stredných zdravotníckych škôl tak, aby pri nástupe na praktické vyučovanie mali podané najmenej dve dávky očkovacej látky – z toho vyplýva, že v septembri pri nástupe do školy treba priniesť potvrdenie od lekára o očkovaní (alebo očkovací preukaz);
  • vyučujú sa len odborné predmety;
  • štúdium končí záverečnou skúškou;

Študijné odbory:

 • 5356 N zdravotnícky asistent:
  • 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium – pre absolventov strednej školy s maturitou;
  • štúdium končí maturitnou skúškou z odborných predmetov;

 

 • 5370 N masér:
  • 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium – pre absolventov strednej školy s maturitou;
  • vyplniť všetky osobné údaje na prihláške a spolu s prílohami uvedenými dolu na prihláške treba zaslať na adresu školy alebo priniesť na sekretariát do 20. augusta;
  • talentové skúšky sa budú konať dňa 24. 08. 2018;
  • štúdium končí maturitnou skúškou z odborných predmetov;

Dôležité informácie k externému štúdiu:

 • prihlášku treba dať potvrdiť lekárovi – o zdravotnej spôsobilosti vykonávať zdravotnícke povolanie;
 • ak prihláška nebude vyplnená lekárom alebo nebude doložená niektorá z uvedených príloh, nezaradíme uchádzača do prijímacieho konania;
 • kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium budú zverejnené najneskôr do 18. mája;
 • štúdium prebieha spravidla v čase od 7:00 do 15:00 dva dni v týždni (podľa aktuálneho rozvrhu);
 • prihlásiť sa nedá cez email;
 • ďalšie informácie na tel. č.: 035/6400 872 sekretariát.