Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného odboru zdravotnícky asistent bude pripravený:

  • zabezpečovať plánované výkony v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu, hlavne pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb chorého pod vedením sestry,
  • plniť úlohy v diagnostickom a liečebnom režime podľa ordinácie lekára a sestry,
  • podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii,
  • poskytovať odbornú prvú pomoc,
  • vykonávať administratívne práce a viesť dokumentáciu.

 Absolvent je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník, schopný vykonávať základné ošetrovateľské,asistentské a administratívne činnosti v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti.

Absolvent študijného odboru masér bude pripravený:

  • samoste vykonávať na základe ordinácie lekára klasickú masáž, reflexnú masáž a manuálnu lymfodrenáž,
  • samostatne vykonávať športovú masáž, reflexnú masáž chodidiel a akupresúru,
  • samostatne pripravovať a vykonávať podľa ordinácie lekára procedúry foto-, hydro-, termo-, a balneoterapie,
  • podielať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii,
  • poskytovať odbornú prvú pomoc.

Absolvent je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník, ktorý je spôsobilý vykonávať odborné masérske činnosti a odborné činnosti foto-, hydro-, termo-, balneoterapie v zdravotníckych, kúpeľných, sociálnych, rekreačných a iných zariadeniach.

Absolventi sa uplatnia vo všetkých úsekoch zdravotnej starostlivosti, kde môžu pracovať v tíme alebo pod vedením fyzioterapeuta, alebo lekára. Odbornou praxou a ďalším štúdiom si ďalej zvyšujú kvalifikáciu.