Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Pedagogický zbor

Humanitné predmety

PaedDr. Monika Bednárová
Mgr. Mária Doláková
Mgr. Tamás Horváth
Mgr. Kornélia Kontár
PaedDr. Katarína Lukácsová
Mgr. Andrea Pétery
PaedDr. Alena Sádovská
Mgr. Dávid Szabó
PhDr. Daniela Vogelová

Prírodovedné predmety a telesná výchova

PaedDr. Milan Buranský
Ing. Milan Eliáš
PaedDr. Martina Fridrichová
RNDr. Darina Karvajová, MPH
PaedDr. Tibor Molnár
PaedDr. Valéria Molnárová

Odborné predmety

Mgr. Viktória Asztalos
MUDr. Štefan Benik
MUDr. Tomáš Beňuš
PhDr. Beáta Bugyíková, PhD.
PhDr. Zuzana Bystrická
Mgr. Alica Csákváriová
PhDr. Andrea Dobsonyová
MUDr. Tibor Ďuriš
Ing. Mariana Ferusová
MUDr. Lucia Hlavatá
prof. doc. MUDr. Marián Karvaj, PhD.
PhDr. Peter Kocsis, MPH.
PhDr. Lívia Kollárová, PhD.
Mgr. Gabriela Kutruczová
PhDr. Božena Laurová
PhDr. Iveta Nagyová
doc. PhDr. Jana Otrubová, PhD.
Mgr. Andrea Palatická
PhDr. Renáta Pánisová, PhD.
PaedDr. Judita Pončáková
PhDr. Alena Pukšová
Mgr. Zuzana Samuelová
Mgr. Mária Sebestyénová
MUDr. Alexander Sládeček
Mgr. Helena Szőkeová
PaedDr. Timea Švecová
Mgr. Erika Tašká
PaedDr. Katarína Tóthová
PhDr. Ľubica Vanková, PhD.
PhDr. Michal Vavro, PhD.