Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Žiacka školská rada SZŠ-EK

Žiacka školská rada je osobitným orgánom školskej samosprávy SZŠ-EK v Nových Zámkoch, ktorá je začlenená do štruktúry rád.

Žiacka školská rada - iniciatívny orgán žiackej samosprávy.

Cieľom a poslaním ŽŠR je reprezentovať žiakov SZŠ-EK a zastupovať ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, vyjadrovať sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania, predkladať vedeniu školy svoje názory i názory žiakov a študentského života v škole, dávať podnety na zlepšenie chodu školy a školského prostredia.

Ďalším cieľom ŽŠR je podieľať sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku, organizovať a koordinovať mimoškolské akcie a prichádzať s návrhmi. Mimoškolskú časť práce tvoria najmä kultúrne a športové podujatia (imatrikulácia, kultúrny program na DOD, vianočný jarmok, školský ples, futbalový turnaj, volejbalové zápasy, rozlúčka so štvrtákmi), ktoré sú určené nielen pre žiakov, ale aj pedagógov školy.

V školskom roku 2019/2020 Žiacka školská rada pracuje v zložení: koordinátor ŽŠR, predseda ŽŠR, podpredseda ŽŠR, predsedovia jednotlivých tried a čestní hostia.

PaedDr. Monika Bednárová - koordinátor Žiackej školskej rady

Hana Juríková III. ZAA - predseda Žiackej školskej rady

Martin Jedlička III. MAS - podpredseda Žiackej školskej rady

 1. Laura Mellenová I. PSS
 2. Adam Lakatoš I. MPS
 3. Mária Pásztorová I. PSM
 4. Ivona Zahoranová II. A
 5. Martina Rusnáková II. B
 6. Angelika Dikanová II. C
 7. Hana Juríková III. ZAA
 8. Martin Jedlička III. MAS
 9. Natália Stankóová III. ZAB

Čestní členovia:

 1. Barbora Erniholdová IV. ZAA
 2. Kristína Tóthová IV. MAS
 3. Letícia Rigóvá IV. ZAB