Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Plán práce Žiackej školskej rady na školský rok 2013/2014

September 2013

 • Vypracovanie plánu ŽŠR na školský rok 2013/2014
 • Privítanie nových členov ŽŠR za 1.ročník
 • Voľby predsedu a podpredsedu ŽŠR
 • Beseda na tému Adopcia na diaľku
 • Diskusia


Október 2013

 • Divadlo – Andreja Bagara v Nitre – div. hra: Dievča bez vena
 • Účasť 2 členov ŽŠR na projekte „Študenti v pohybe“ v Hornej Vsi
 • Aktualizácia nástenky ŽŠR
 • Masáže študentov odboru masér v rámci projektu Náš spolužiak z....
 • Diskusia


November 2013

 • Imatrikulácia prvákov, diskotéka – príprava
 • Deň študentov
 • Deň prevencie (boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii) - aktivity
 • Deň otvorených dverí – prezentovanie aktivít ŽŠR, burza v rámci projektu Náš spolužiak z ...
 • 1. štvrťročná klasifikácia – analýza výsledkov prospechu a správania žiakov
 • Diskusné fórum s vedením školy

December 2013

 • Sviatok sv. Mikuláša
 • Vianočná akadémia – príprava
 • Diskusia


Január 2014

 • Polročná klasifikácia – analýza výsledkov prospechu a správania žiakov
 • Diskusné fórum s vedením školy
 • Príprava sviatku sv. Valentína


Február 2014

 • Valentínska pošta a valentínska diskotéka
 • Školský ples
 • Lyžiarsky výcvik študentov
 • Živá knižnica
 • Diskusia


Marec 2014

 • Mladý tvorca - príprava
 • Deň učiteľov - diskusia
 • Deň narcisov – liga boja proti rakovine (verejná zbierka)
 • Marec – mesiac knihy
 • Diskusia

Apríl 2014

 • Výstava Mladý tvorca v Nitre
 • Masáže študentov v odbore masér v rámci projektu Náš spolužiak z...
 • 3. štvrťročná klasifikácia – analýza výsledkov prospechu a správania žiakov
 • Diskusné fórum s vedením školy


Máj 2014

 • Rozlúčka s maturantmi
 • Športové turnaje – futbal, volejbal, florball
 • Diskusia


Jún 2014

 • Záverečné zasadnutie Žiackej školskej rady
 • Školské výlety
 • Koncoročná klasifikácia – analýza výsledkov prospechu a správania žiakov
 • Diskusné fórum s vedením školy