Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Naša žiacka školská rada pracuje veľmi aktívne ...

Pracovať so žiakmi našej školy v rámci mimoškolských aktivít je niečo, čo ma veľmi obohacuje. Sú plní elánu a dobrých nápadov. Momentálne pokračujú vo svojom projekte Adopcia na diaľku.

S cieľom zabezpečiť nášmu adoptovanému spolužiakovi Tankinsovi Ranthoovi z afrického štátu Lesotho jednoročné školné, v mesiacoch november a december nezaháľali a zapojili sa do rôznych aktivít. Podarilo sa im vyzbierať sponzorský príspevok v plnej výške, ktorý bol odoslaný Občianskemu združeniu Dvojfarebný svet.

Finančné prostriedky boli získané z nasledovných aktivít:

1. predaj darčekových predmetov na DOD vyrobených študentmi ŠI 35 €
2. masáže študentov z III. MAS a IV. MAS triedy v mesiaci november 53 €
3. masáže študentov z III. MAS a IV. MAS triedy v mesiaci december 28 €
4. predaj medovníkov 87,50 €
celková výška príspevkov 203,50 €

Veľmi pekne ďakujeme!

V spolupráci so žiakmi školského internátu sa niektorí členovia ŽŠR rozhodli vlastnoručne napiecť medovníky. Cení sa to o to viac, že pre to obetovali svoj voľný čas. Vidieť chlapcov gúľať perníkové cesto je zážitok. V predvianočnom čase ich za symbolickú cenu predávali na chodbách školy. Každý, kto sa rozhodol aj takto prispieť na projekt, bol obdarovaný voňavým vianočným punčom. Vianočnú atmosféru dokreslili aj príjemné vianočné koledy.

FOTO

Na vianočné prázdniny odchádzali naši študenti s príjemnými zážitkami, keďže zorganizovali slávnostnú vianočnú akadémiu, ktorá mala veľký úspech. Pri nacvičovaní programu sa predstavili viacerí talentovaní žiaci v oblasti spevu, hry na hudobný nástroj, tanca, či herectva. Úžasné na tom bolo to, že vystupovali celé triedy. Vedeli sa spojiť a nacvičiť vystúpenia, ktoré boli vtipné, dôstojné, hravé, vianočné i nevianočné, ale predovšetkým nacvičené zo srdca. Vďaka patrí triednym učiteľom, ktorí dohliadli na nácvik svojich študentov.

FOTO

Ďakujem všetkým aktívnym členom ŽŠR, ktorí pracujú v rámci mimoškolskej činnosti, pretože sa učia samostatnosti, priebojnosti, cieľavedomosti, ale aj zodpovednosti, teda vlastnostiam, ktoré v živote budú určite potrebovať. Napĺňa ma príjemný pocit, že podporovať žiakov v ich skvelých nápadoch, stojí za to.

A čo nás čaká v blízkej budúcnosti?

  • tento rok sme pokračujeme vo vysielaní školského rozhlasu.
  • čaká nás ukončenie projektu „Náš spolužiak z ...“ formou listu, ktorý pošleme Tankinsovi a budeme čakať odpoveď
  • veríme, že sa uskutoční aj náš dlho plánovaný a očakávaný školský ples ...

Ďakujem všetkým aktívnym členom ŽŠR, ktorí majú skvelé nápady, vedia povedať svoj názor, aktívne pracujú, a tým sa učia samostatnosti, priebojnosti, cieľavedomosti, ale aj zodpovednosti, teda vlastnostiam, ktoré v živote budú určite potrebovať. Napĺňa ma príjemný pocit, že podporovať žiakov v ich skvelých nápadoch, stojí za to.

Ing. Mariana Ferusová, koordinátorka ŽŠR