Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Plán práce Žiackej školskej rady na školský rok 2014/2015

September 2014

 • Vypracovanie plánu ŽŠR na školský rok 2014/2015
 • Privítanie nových členov ŽŠR za 1. ročník
 • Voľby nového podpredsedu ŽŠR
 • Diskusia

Október 2014

 • Divadlo - Andreja Bagara v Nitre - muzikál Tisícročná včela
 • Aktualizácia nástenky ŽŠR
 • Masáže študentov odboru masér v rámci projektu Náš spolužiak z ...
 • Diskusia

November 2014

 • Deň študentov
 • Deň prevencie (boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii) - aktivity
 • Deň otvorených dverí - prezentovanie aktivít ŽŠR, príprava kultúrneho programu, burza v rámci projektu Náš spolužiak z ...
 • 1. štvrťročná klasifikácia - analýza výsledkov prospechu a správania žiakov
 • Diskusné fórum s vedením školy

December 2014

 • Sviatok sv. Mikuláša
 • Pečenie medovníkov a varenie punču
 • Vianočná akadémia - príprava
 • II. školský ples - príprava
 • Diskusia

Január 2015

 • II. školský ples
 • Polročná klasifikácia - analýza výsledkov prospechu a správania žiakov
 • Diskusné fórum s vedením školy
 • Príprava sviatku sv. Valentína

Február 2015

 • Valentínska pošta a valentínska diskotéka
 • Školský ples
 • Lyžiarsky výcvik študentov
 • Živá knižnica
 • Diskusia

Marec 2015

 • Mladý tvorca - príprava
 • Deň učiteľov - diskusia
 • Deň narcisov - liga boja proti rakovine (verejná zbierka)
 • Marec - mesiac knihy
 • Diskusia

Apríl 2015

 • Výstava Mladý tvorca v Nitre
 • Masáže študentov v odbore masér v rámci projektu Náš spolužiak z ...
 • 3. štvrťročná klasifikácia - analýza výsledkov prospechu a správania žiakov
 • Diskusné fórum s vedením školy

Máj 2015

 • Rozlúčka s maturantmi
 • Športové turnaje - futbal, volejbal, florball
 • Diskusia

Jún 2015

 • Záverečné zasadnutie Žiackej školskej rady
 • Školské výlety
 • Koncoročná klasifikácia - analýza výsledkov prospechu a správania žiakov
 • Diskusné fórum s vedením školy