Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

SúdTémy občianskej náuky zahŕňajú právne, politologické, ekonomické, etické, filozofické, a sociologické otázky. Súčasťou občianskej náuky je teda aj formovanie právneho vedomia a právnej kultúry. Témy doplnené o zážitok prispievajú k tomu, aby si žiaci osvojili požiadavky práva, aby vnútorne uznali hodnoty, ktoré právo chráni, aby sa rozvíjali motívy ich zákonného konania, dodržiavania a ochrany zákonov. Motivuje ich, aby sa viac zamysleli, aby hľadali prepojenie občianskych tém so svojimi skúsenosťami, so svojím životom. Naším cieľom je preto priblížiť témy občianskej náuky našim žiakom čo možno najzaujímavejším spôsobom.

Preto sme sa rozhodli zúčastniť sa s našimi žiakmi súdnych pojednávaní. 78 žiakov z I. a II. ročníka malo možnosť navštíviť v dňoch 25.10. a 13. 11. 2023 verejné zasadnutia v trestných veciach na Okresnom súde v Nitre. Žiaci mali možnosť pochopiť, ako funguje súdna moc v praxi, činnosť jednotlivých procesných strán a súdu v trestnom konaní. Boli svedkami vyhlásenia rozhodnutí a rozsudku a videli aj činnosť justičnej stráže v praxi. Žiakov to veľmi zaujímalo a po následnej diskusii vyjadrili svoje postrehy a obdiv k náročnej práci sudcov, prokurátorov, advokátov, tlmočníka i príslušníkov väzenskej a justičnej stráže. Zvlášť zaujímavá bola beseda so sudcom, ktorý žiakom porozprával o práci sudcov, o priebehu trestného konania a odpovedal im na otázky.

Toto cestou by sme sa chceli poďakovať Okresnému súdu v Nitre za možnosť zažiť a prakticky pochopiť fungovanie súdnej moci. Veríme, že to malo pre našich žiakov okrem informatívnej funkcie aj preventívny účinok.

FOTO

PaedDr. Alena Sádovská
vedúca PK humanitných predmetov