Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

Mobilitná stáž Erasmus+

Schválený projekt Erasmus+ pod názvom „Odborná stáž zdravotníckych asistentov ako príprava pre európsky trh práce“ sa kvôli šíreniu pandémie COVID - 19 nemohol zrealizovať ani s novým partnerom v Českej republike v meste Havlíčkův Brod v  termíne od 04. 04. 2021 – 17. 04. 2021. Národnú agentúru SAAIC sme o tom informovali a požiadali o súčinnosť pri ukončení projektu. Projektový tím urobil všetko pre to, aby sa stáž mohla realizovať, žiaľ klesá záujem o stáž zo strany žiakov a rodičov. Riziko nákazy je vysoké, nakoľko by žiaci na stáži pracovali v zdravotníckych zariadeniach. Dúfame, že v budúcnosti bude priaznivejšia situácia pre projektovú činnosť.

projektový tím školy