Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

ESF je nástrojom slúžiacim na rozvoj ľudských zdrojov. ESF sa bude podielať na financovaní opatrení, ktoré zlepšujú úroveň vzdelania, školení, poradenstva, podporujú vznik pracovných miest a tiež sa zameriava na rozvoj terciárneho vzdelávania a celoživotného vzdelávania.

V roku 2008 bol podaný projekt:

  • Inovácia metód a foriem vzdelávania budúcich zdravotníkov
    vypracovala: Mgr. G. Kuklišová s projektovým tímom

V roku 2004 a 2005 boli podané a v roku 2005 prvé 2 aj schválené, nasledovné projekty: