Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

Leonardo da Vinci je grantový program Európskej únie na podporu medzinárodných projektov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Program podporuje rôzne typy projektov:

V roku 2007 bol schválený a v roku 2008 sa realizuje mobilitný projekt:

  • Odborná stáž mladých zdravotníkov v EÚ
    Projekt vypracovala a zrealizovala: Mgr. G. Kuklišová s tímom

V roku 2005 bol schválený mobilitný projekt:

  • Stáž študentov SZŠ v Maďarskej republike ako súčasť odbornej prípravy na výkon profesie
    Projekt vypracovala: Mgr. A. Pukšová

V roku 2004 škola zrealizovala mobilitný projekt:

  • Odborná stáž študentov strednej zdravotníckej školy ako integrovaná súčasť odbornej praxe v Českej republike
    Projekt vypracovala a zrealizovala: Mgr. G. Kuklišová