Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

Medzinárodný projekt eTwinning

Názov projektu: „Life is Beautiful“

Od januára 2016 sú žiačky III. ZAB triedy zapojené do medzinárodného projektu eTwinning pod názvom: Life is Beautiful (Život je krásny). Výstupom z projektu sú priebežné aktivity, v ktorých žiačky prezentujú seba samých, život na našej škole a vyjadrujú sa k témam ako priateľstvo, láska a oslava Sv. Valentína. Partnerov máme z 8 krajín (Bulharsko, Gruzínsko, Poľsko, Slovinsko, Ukrajina, Tunisko, Turecko, Ukrajina).

Trvanie projektu: od januára do mája školského roku 2015/2016

Jazyk projektu: anglický jazyk

Vek žiakov: 14-20

Plánované použitie nástrojov: chat, e-mail, iný softvér (Powerpoint, video, obrázky a kresby), MP3, projektový dennik, Twinspace

Cieľom projektu je:

  • vytvorenie nových priateľstiev
  • vymeniť si informácie so zahraničnými partnermi
  • zlepšiť svoje jazykové kompetencie a komunikačné zručnosti
  • posilniť prezentačné zručnosti
  • rozvíjať IKT kompetencie žiakov

Priebeh práce:
Každý mesiac sa žiaci zaoberajú jednou témou.
Január – vzájomné predstavenie sa
Február – diskusia na tému: Láska a deň Sv. Valentína
Marec – vyjadrenie sa k téme: Priateľstvo
Apríl – prezentácia svojej školy a jej talentov
Máj – súhrn projektu a rozlúčenie sa s partnermi

Očakávané výsledky:
Vytvorenie platformy Twinspace, kde žiaci publikujú svoje práce s využitím rôznych foriem IKT. Získanie nových skúseností, rozvoj nových vedomostí a obohatenie školských aktivít.

Prokejtovým koordinátorom za našu školu je:
PaedDr. Jozef Filo, Mgr. Kornélia Kontár