Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

Európsky certifikát kvality

Našej škole bol udelený európsky certifikát kvality ako ocenenie za vynikajúcu prácu pri realizácii projektu "GENERATION BRIDGE – MORE UNDERSTANDING PEOPLE IN A HAPPY AND SUPPORTING COMMUNITY" v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning. Znamená to, že naša práca, práca našich žiakov i celej našej školy bola ocenená na najvyššej európskej úrovni.

PaedDr. Erika Čvirik Kárpáty


What do European teenagers like to eat?

Je to názov projektu v rámci programu eTwinning, do ktorého sme sa zapojili v školskom roku 2021/2022 (potvrdenie o registrácii).

Cieľom projektu je objaviť, aké sú obľúbené jedlá mladých ľudí v Európe. Účastníci projektu zostavia slovník, týkajúci sa problematiky stravovania a napíšu niekoľko receptov na prípravu obľúbených jedál, ktoré budú zdieľať s projektovými partnermi.
Súčasťou aktivít budú aj tradičné vianočné jedlá. Účastníci sa zamerajú aj na zdravotné benefity obľúbenej stravy.

Od práce v projekte očakávame zlepšenie jazykových kompetencií, komunikačných schopností pri písaní, gramatike a hovorení v anglickom jazyku a tiež rozvoj prezentačných schopností študentov, rozvoj zručností pre tvorbu prezentácií a videí, a práce s rôznymi aplikáciami a novými technológiami. Prínos vidíme aj v rozšírení vedomostí o zaujímavosti o kultúrnom dedičstve krajín Európy, ako aj v nadviazaní kamarátskych vzťahov s rovesníkmi z rôznych krajín Európy.

Do projektu sa zapojilo 5 účastníckych škôl zo 4 európskych krajín.

PaedDr. Alena Sádovská
koordinátorka projektu