Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

A máme výsledky a s nimi aj vynikajúce úspechy!

3. ročník medzinárodnej súťaže European Video Contest sa skončil. Súťaže sa zúčastnilo 5 európskych krajín a svojimi didaktickými videami prispelo do nej 45 študentských tímov stredných odborných škôl. Naša škola prispela do súťaže troma videami.

Súťaž má dve oblasti hodnotenia: jeden víťaz vzišiel z výsledkov hlasovania na stránke Facebook a jeden víťaz z výsledkov hlasovania autorov videí. Odborná komisia vyhlásila výsledky, ktoré nás veľmi potešili a sú pre našu školu obrovským úspechom.

V oblasti hodnotenia príspevkov autormi didaktických videí vyhral tím z III. ZAA triedy v zložení: Veronika Bednáriková, Zuzana Ostrožlíková, Natália Mišáková a Matej Sventek skvelé 1. miesto za príspevok pod názvom The Life with Diabetes.

Na základe výsledkov hlasovania na stránke Facebook tento tím zároveň vyhral aj krásne 3. miesto!

V oblasti hodnotenia príspevkov autormi didaktických videí sme získali aj 2. miesto, na ktorom sa umiestnil tím II. ZAB triedy v zložení: Jessica Filková, Roberta Dulaiová, Kristína Kosiková, Denis Lovász a Tibor Lakatos. Tento tím zhotovil video pod názvom Leg Fracture.

Pochvala patrí aj tímu II. ZAA triedy v zložení Veronika Sárkӧziová a Viktória Priškinová, za príspevok pod názvom Hit by Flash in the Storm.

Zároveň ďakujeme PhDr. Ivete Nagyovej za odbornú spoluprácu pri zhotovení súťažných videí.

Víťazom srdečne blahoželáme!

PaedDr. Alena Sádovská
koordinátorka projektu


III. European Video Contest

V školskom roku 2017/2018 sa v rámci medzinárodného programu eTwinning naša škola zapojila do projektu, ktorého cieľom je zhotovenie krátkych didaktických videí, zameraných na odbornú tematiku. Videá sú odoslané do súťaže, ktorá bude mať dvoch víťazov: jedného víťaza určí medzinárodná odborná porota a jeden víťaz bude určený na základe výsledkov hlasovania na stránke Facebook. Hlasovanie, v ktorom môžete podporiť naše tímy, bude otvorené od 5. do 10. marca 2018 a sprístupnené na stránke:

https://www.facebook.com/III-European-Video-Contest-1600141856707337/videos/?ref=page_internal

Naša škola prispela do súťaže nasledovnými videami:

  • Leg fracture – tím II. ZAB - Roberta Dulaiová, Jessica Filková, Kristína Kosiková, Tibor Lakatos a Denis Lovász
  • Hit by flash in the storm – tím II. ZAA – Viktória Priškinová a Veronika Sárkӧziová
  • The life with diabetes – tím III. ZAA – Veronika Bednáriková, Natália Mišáková, Zuzana Ostrožlíková a Matej Sventek

Súťažné tímy zhotovili didaktické videá pod odborným dohľadom PhDr. Ivety Nagyovej, v spolupráci s PhDr. Zuzanou Bystrickou a Mgr. Zuzanou Samuelovou.

Partnerom projektu je stredná škola zdravotníckeho zamerania IES Leonardo da Vinci v Alicante a Univerzita v Alicante – Španielsko.

PaedDr. Alena Sádovská
koordinátorka projektu