Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

Naša škola je aj v tomto školskom roku zapojená do realizácie dvoch projektov Erasmus+

V školskom roku 2016/2017 nám Európska Komisia a Národná agentúra Erasmus+ Turecko úspešne schválili realizáciu dvoch projektov Erasmus+, ktoré sa budú počas školského roka realizovať na našej škole.

Prvý projekt pod názvom “Psychológia a starostlivosť o novorodencov” bude realizovaný ako partnerstvo našej školy a 10 žiakov študijného odboru asistent z Turecka, ktorí na našej škole absolvujú svoj študijný pobyt formou stáže.

Druhý schválený projekt pod názvom “Tehotenstvo a riziká s ním spojené” bude realizovaný ako partnerstvo našej školy a 15 žiakov študijného odboru sanitár z Turecka, ktorí u nás absolvujú 10 denní študijný pobyt.

Koordinátor pre projektovú činnosť: PaedDr. Jozef Filo

T