Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

Mobilitná stáž Erasmus+ v Londýne

Tento školský rok sa našej škole podarilo úspešne sa uchádzať o zahraničný projekt Erasmus+ pod názvom „Odborná stáž mladých zdravotníkov ako súčasť prípravy na výkon povolania“.

Mobilitný projekt sa bude realizovať budúci školský rok v termíne od 01.09.2017 do 31.08.2018.

Vybraní žiaci sa zúčastnia pracovnej stáže v Londýne, kde budú vykonávať povolanie zdravotníckeho asistenta v zdravotníckych zariadeniach v Londýne v termíne od 01.04.2018 - 14.04.2018.