Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

V školskom roku 2006/2007 sa škola zapojila do projektu Škola budúcnosti. Cieľom projektu bolo skvalitnenie systému výučby s podporou informačných a komunikačných technológií.

Prostredníctvom e-learningového portálu Škola budúcnosti mohli zúčastnené školy komunikovať a navzájom si vymieňať vypracované výukové materiály. Učiteľom umožňoval vytvárať a prideľovať testy a výukové materiály konkrétnym študentom, celým triedam alebo skupinám študentov. Vypracované testy bolo možné ohodnotiť ručne alebo automaticky a výsledky ďalej spracovávať.

Študenti po prihlásení mohli vo virtuálnej triede študovať pridelené materiály, vypracovávať úlohy a komunikovať s učiteľmi.