Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

Metodická príručka (pdf)


Najúspešnejšie práce:

2019
Brezíková Michaela, Bartošová Veronika: Krok za krokom k pozitívnemu sebahodnoteniu (rovesnícky program)
Konzultant: PaedDr. Timea Švecová
Práca bola ocenená 3. miestom na Krajskej prehliadke SOČ v Nitre.

2018
Kristína Kosiková, Viktória Mrázová: Vedomosti žiakov o chorobe AIDS
Konzultant: PhDr. Mária Sebestyénová
Práca bola ocenená 1. miestom na Krajskej prehliadke SOČ v Nitre.

2016
Mikuláš Lakatoš, Csaba Ádámka: Vedomosti žiakov z poskytovania prvej pomoci
Konzultant: PhDr. Zuzana Bystrická
Práca bola ocenená 2. miestom na Krajskej prehliadke SOČ v Nitre.

2015
Simona Tináková: Osteoporóza
Konzultant: Mgr. Zuzana Samuelová
Práca bola ocenená 2. miestom na Krajskej prehliadke SOČ v Nitre.

2011
Katarína Šulková: Otázky a odpovede intímneho života mládeže (rovesnícky preventívny program)
Konzultant: PaedDr. Tímea Švecová
Práca bola ocenená 2. miestom na Krajskej prehliadke SOČ v Nitre.

2008
Izabela Árgyusiová: Výchova a vzdelávanie detí s autizmom
Konzultant: Mgr. Tímea Švecová
Práca bola ocenená 1. miestom na Krajskej prehliadke SOČ v Nitre.

Melinda Ecseková: Využitie programu Cabri geometria v matematike
Konzultant: PaedDr. Valéria Molnárová
Práca bola ocenená 3. miestom na Krajskej prehliadke SOČ v Nitre.

2007
Alexandra Mamová: Potrebujeme hospice?
Konzultant: Mgr. Helena Doháňošová
Práca bola ocenená 1. miestom na Krajskej prehliadke SOČ v Nitre.

Monika Homolová, Viera Formánková: Výživa ako environmentálny aspekt zdravia
Konzultant: Mgr. Gabriela Kuklišová
Práca bola ocenená 3. miestom na Krajskej prehliadke SOČ v Nitre.

2006
Vladimíra Vachová: Odraz choroby v psychike dieťaťa s DM
Konzultant: Mgr. Tímea Švecová
Práca bola ocenená 2. miestom na Krajskej prehliadke SOČ v Nitre.
Práca získala zvláštne ocenenie na Celoštátnej prehliadke SOČ v Modre.

2005
Vladimíra Vachová, Andrea Dancziová: Diabetes mellitus
Konzultant: Mgr. Gabriela Kuklišová
Práca bola ocenená 3. miestom na Krajskej prehliadke SOČ v Štúrove.

2004
Miroslava Klimajová: Prístup verejnosti k transplantácii orgánov
Konzultant: Mgr. Helena Doháňošová
Práca bola ocenená 1. miestom na Krajskej prehliadke SOČ v Nitre.
Práca bola ocenená 2. miestom na Celoštátnej prehliadke SOČ v Piešťanoch.