Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

V školskom roku 2022/2023 otvárame tieto odbory externého štúdia

Učebný odbor:

 • 5371 H sanitár:
  • 1-ročné štúdium pre absolventov strednej školy (výučný list alebo maturitné vysvedčenie);
  • na základe vyhlášky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení, podľa § 5 ods. 1 c) a § 7 ods. 2 e) v znení neskorších predpisov, podliehajú povinnému očkovaniu proti vírusovému zápalu pečene typu B žiaci stredných zdravotníckych škôl tak, aby pri nástupe na praktické vyučovanie mali podané najmenej dve dávky očkovacej látky – z toho vyplýva, že v septembri pri nástupe do školy treba priniesť potvrdenie od lekára o očkovaní (alebo očkovací preukaz);
  • vyučujú sa len odborné predmety;
  • štúdium končí záverečnou skúškou;

Študijné odbory:

 • 5356 N zdravotnícky asistent:
  • 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdiumpre absolventov strednej školy s maturitnou skúškou;
  • na základe vyhlášky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení, podľa § 5 ods. 1 c) a § 7 ods. 2 e) v znení neskorších predpisov, podliehajú povinnému očkovaniu proti vírusovému zápalu pečene typu B žiaci stredných zdravotníckych škôl tak, aby pri nástupe na praktické vyučovanie mali podané najmenej dve dávky očkovacej látky – z toho vyplýva, že v septembri pri nástupe do školy treba priniesť potvrdenie od lekára o očkovaní (alebo očkovací preukaz);
  • vyučujú sa len odborné predmety;
  • štúdium končí maturitnou skúškou z odborných predmetov;
 • 5370 N masér:
  • 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdiumpre absolventov strednej školy s maturitnou skúškou;
  • vyučujú sa len odborné predmety;
  • štúdium končí maturitnou skúškou z odborných predmetov;
 • 5349 N podológ:
  • 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium v experimente – pre absolventov strednej školy s maturitnou skúškou;
  • uchádzač v čase prijímacieho konania, ako aj počas celej dĺžky štúdia musí byť v pracovnom pomere v zariadeniach pedikúry
   na základe vyhlášky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení, podľa § 5 ods. 1 c) a § 7 ods. 2 e) v znení neskorších predpisov, podliehajú povinnému očkovaniu proti vírusovému zápalu pečene typu B žiaci stredných zdravotníckych škôl tak, aby pri nástupe na praktické vyučovanie mali podané najmenej dve dávky očkovacej látky – z toho vyplýva, že v septembri pri nástupe do školy treba priniesť potvrdenie od lekára o očkovaní (alebo očkovací preukaz);
  • vyučujú sa len odborné predmety;
  • štúdium končí maturitnou skúškou z odborných predmetov;

Dôležité informácie k externému štúdiu:

 • na prihláške je potrebné vyplniť všetky údaje a spolu s prílohami uvedenými dolu na prihláške treba zaslať na adresu školy alebo priniesť na sekretariát do 31. mája;
 • prihlášku treba dať potvrdiť lekárovi – o zdravotnej spôsobilosti vykonávať zdravotnícke povolanie – ak Vám lekár nepotvrdí teraz prihlášku je potrebné potvrdenie doložiť najneskôr v deň zápisu;
 • kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium budú zverejnené do 21. mája;
 • štúdium prebieha spravidla v čase od 7:00 do 15:00 dva dni v týždni – nie cez víkend (podľa aktuálneho rozvrhu);
 • ďalšie informácie na tel. č.: 035/6400 872 sekretariát.