Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

Vplyv spánkuPosledný školský týždeň mali žiaci školy spestrený rozmanitými aktivitami, do ktorých sa zapojili taktiež žiaci školy pracujúci v Krúžku Červeného kríža. Členovia mládeže Slovenského Červeného kríža 28. 6. 2023 predstavili prvýkrát na našej škole svoj nový projekt "Vplyv spánku", ktorý zrealizovali pre triedy prvého a druhého ročníka. Prezentáciu vytvorila Sabína Oršová z III. A triedy a spolu s Ester Presburgerovou, Nelou Biricovou (I. A) a Romanou Oršovou (I. C) zdieľali informácie z 10-ročného výskumu spánku Matthewa Walkera. V prezentácií bol vysvetlený význam spánku pre život a zdravie človeka, pričom zložité procesy prebiehajúce v mozgu boli ilustrované pomocou obrázkov. Tento projekt budú členovia Mládeže Slovenského Červeného kríža prezentovať v budúcom školskom roku aj na iných školách, aby tak prispeli k propagácii hnutia a motivovali mladých ľudí k aktívnej činnosti v ňom.

Okrem prednáškovej činnosti sa angažovali žiaci z Krúžku Červeného kríža taktiež na aktivitách počas Športového dňa 29. 6. 2023. Počas tohto podujatia pripravili stanovištia z ukážkami poskytovania prvej pomoci, kde sa zapojila Veronika Šimunková (II. PSS) s figurantkou Larou Gyarmati (I. A), ktoré nacvičovali so žiakmi KPR u dospelého a dieťaťa do 1 roka. Na ďalšom stanovišti nacvičovali Viktória Štefanková (III. A) a Márk Mészáros (II. PSM) postupy poskytovania prvej pomoci pri bodnej rane a zlomeninách. Figurantkami boli Michaela Juhásová a Sarah Straňanková (I. A). Posledné stanovište, ktoré bolo zamerané na prvú pomoc pri NCPM a dusení, viedla Sabina Oršová (III. A) a simulačnú situáciu predvádzala Natália Babinčáková (I. A). Na stanovištiach boli prezentované poznatky a demonštrované zručnosti, ktoré sa učili žiaci celý rok na Krúžku Červeného kríža, na ktorý usilovne chodili. Po náročnom školskom roku nás čaká vytúžený oddych a v novom školskom roku ďalšie aktivity, na ktoré sa už teraz tešíme.

FOTO

Sabina Oršová