Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

tortaTak ako po minulé roky aj tento rok sme pripravili pre prvákov tradičný rituál prijímania do radu žiakov SZŠ-EK Nové Zámky – imatrikuláciu. Konala sa 16. 11. 2023

Na tento deň sa okrem prvákov veľmi tešili aj tretiaci, ktorí mali imatrikuláciu na starosti. Všetko sa to začalo už ráno. Najskôr si tretiaci trochu „upravili“ prvákov a potom sa tretiacke a prvácke ročníky v sprievode triednych učiteľov presunuli v hlučnom sprievode na námestie, kde si zašportovali, zatancovali a zabavili sa. Ani drobný dážď nám neubral na dobrej nálade a zábave. Potom sa všetci presunuli na internát do jedálne, kde sa slávnostná imatrikulácia konala. Prvákov čakala trojčlenná porota, 8 súťažných disciplín, moderátorky a speváčka. Podporiť ich prišlo aj vedenie školy: pán zástupca a pani zástupkyne, ktorí boli aj členmi poroty. Vystúpenia a súťaže zožali veľký potlesk, slzy smiechu a uznanie obecenstva. Každá súťažná disciplína bola hodnotená a bodovaná porotou, ktorá na záver vyhlásila víťaza. Osobitne chcem vyzdvihnúť prvú súťažnú disciplínu, v ktorej sa mali prváci prezentovať spoločným programom. Musím pochváliť všetky triedy. Napriek krátkemu času na prípravu a napriek tomu, že sa vlastne ešte dobre nepoznali, každá trieda zvládla túto disciplínu na výbornú. Všetky triedy boli naozaj veľmi snaživé, súťaživé a hlavne kolektívne a súdržné. A o to hlavne išlo. Ale keďže išlo aj o výhru a víťaz môže byť iba jeden, triedou, ktorá získala najviac bodov a stala sa víťaznou prváckou triedou v tomto školskom roku a zároveň výhercom krásnej a chutnej torty, bola I. MPS trieda. Srdečne gratulujeme!

Na záver všetci prváci zložili imatrikulačný sľub. Cieľom tohto dňa bolo pripraviť prvákom pekný a nezabudnuteľný deň, čo sa, myslím si, aj podarilo. Imatrikulácie prebehli bez komplikácií, všetci sa zabávali a organizátori boli šťastní, že všetko vyšlo podľa predstáv. Preto všetkým, ktorí program pripravili a zrealizovali, patrí veľké poďakovanie. Konkrétne moderátorkám: Ester Presburgerovej, Lare Gyarmati, speváčke Sabine Michlianovej, členkám školského parlamentu – Michaele Juhásovej, Sarah Straňankovej a Viktórii Broškovičovej a všetkým tretiakom. Nemôžem zabudnúť na pani I. Trencsíkovú za pomoc pri výzdobe a organizácii celého predpoludnia. Ďakujeme!

Všetkým prvákom prajeme šťastné a spokojné štyri roky na našej škole. Vitajte!

FOTO Video

PaedDr. M. Bednárová
koordinátorka ŠP